Advarea BV
Adviesbureau voor gebieds- en locatieontwikkeling
Korenbloemweg 12
7971 EA  HAVELTE

Strategisch omgevingsmanagement

Op het moment dat uw project zich bevindt in een complexe bestuurlijke en maatschappelijke omgeving, waarbij diverse uiteenlopende belangen opspelen, is strategisch omgevingsmanagement een tool waarmee resultaten geboekt kunnen worden. Door in een vroeg stadium betrokkenen en belanghebbenden in beeld te hebben, met ze in gesprek te zijn en ze serieus te nemen kan voorkomen worden dat projecten in een latere fase onnodig worden vertraagd. Advarea heeft de nodige ervaring in dit type proces, waarbij op een open en transparante wijze de dialoog wordt gezocht met de stakeholders in het gebied. Het sleutelwoord hierbij is: vertrouwen.
Advarea kan voor u het strategisch omgevingsmanagement uitvoeren, maar ook de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren zoals het opstellen van een krachtenveldanalyse of het houden van intervieuws.

Contact

Advarea
Adviesbureau voor gebieds- en locatieontwikkeling
Korenbloemweg 12
7971 EA  HAVELTE
Naar de contactpagina →